Hospice er garanti for omsorg, respekt og lindrende pleje

Et Hospicetilbud er et væsentligt element i det danske hospitals- og sundhedsvæsen. Her kan døende og uhelbredeligt syge med komplekse problemstillinger få lindring, omsorg, kærlighed og respekt. I rammer hvor der er plads til familien, og i et hjerterum hvor der fokuseres på livskvalitet og mulighed for at leve livet på trods af svære livsvilkår.

Af: Michael Winther

Musikterapi spiller en vigtig rolle i smertelindring på både Hospice Limfjord og Hospice Djursland. Foto: Hospice Limfjord

Hospice er for alle, livstruede syge med komplekse problemstillinger uanset diagnose, hvor det traditionelle sundhedssystem har udtømt behandlingsmulighederne. På hospice mødes patienten med en tværfaglig professionel indsats, i omgivelser der emmer af åbenhed, nærhed og modet til at tale om og være nærværende i den svære livssituation, hvor døden er nært forestående. Det professionelle og tværfaglige personale består af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, musikterapeuter, psykologer, præster, frivillige koordinatorer samt køkken- og administrationspersonale. Samtlige personalegrupper står til rådighed, og ønsker brændende at bidrage til øget livskvalitet i den sidste svære periode på tærsklen til det ukendte.

- På hospice er det ikke bare patienten, der er i fokus. Der bliver fokuseret på hele familiesituationen, fordi en uhelbredelig sygdom påvirker hele familien og dens fremtidige livssituation. Specielt når det handler om en uhelbredeligt syg, der stadig har hjemmeboende børn, er det en kompleks sag. Her vil lidelsen, og smerten ved at skulle dø, være altomfattende og kræve en indsats fra flere faggrupper. En sådan lidelse kan hverken trøstes væk eller lindres med medicin. Det kræver nærvær, overblik, åbenhed, og ikke mindst at vi tør tale med både den døende og familien om døden, som den naturlige afslutning på livet. Når det er sagt handler hospicefilosofien bestemt også om at nyde livet, at sætte livskvaliteten i højsædet, og imødekomme særlige behov, selvom patienten befinder sig i sidste fase af livet, fortæller hospiceleder Birte Markfoged, der er leder af Hospice Limfjord, Skive, der i år har 10 år jubilæum.

Tør tale om døden

Hospicetanken slog rod i Danmark i begyndelsen af 1990’erne med inspiration fra Cicely Saunders, der på græsrodsinitiativ i 1967 åbnede St. Christophers Hospice i England. I begyndelsen var de danske hospice private og finansieret gennem donationer fra flere sider. Men i 2005 kom hospice på finansloven, med krav om at der skulle være mindst et hospice i hvert af de daværende amter. Siden har hospicetanken bredt sig, og vi har i Danmark fundet vores model for hvad et hospice er, og hvilke opgaver et hospice skal varetage.

Hospiceleder Birte Markfoged fra Hospice Limfjord sætter livskvaliteten i højsædet i sit samarbejde med døende patienter.

- Faktisk vil jeg sige, at vi som hospice i dag har mange forskellige opgaver. Vi har stor viden og erfaring i at lindre komplekse symptomer og problemstillinger. Vi er god støtte for patienten og de pårørende i den sidste svære fase inden livet rinder ud, og for de efterlevende efter dødsfaldet. Vi har mange undervisningsopgaver, vi holder foredrag og vi har medvirket til at gøre døden mindre tabubelagt. Og ikke mindst har vi gennem vores oplysningsarbejde italesat forskellen mellem udsigtsløs medicinsk behandling kontra modet til livet på trods af døden. Der er jo ingen tvivl om, at hospice har med døende mennesker at gøre. Men gennem vores tværfaglige indsats oplever vi ind i mellem at vores patienter udskrives i en kortere eller længere periode. Det sker fordi, de gennem opholdet hos os har fået livsmodet og livsgejsten tilbage. De er kommet ud af sengen, er begyndt at spise igen, og så er jeg ikke i tvivl om, at det også skyldes vores holistiske syn på behandling, hvor vi sætter det hele menneske i centrum, og finder en fornuftig ba lance mellem behandling og behov, siger hospiceleder Dorit Simonsen fra Hospice Djursland, Rønde, der også kan fejre 10 års jubilæum i år.

Social slagside

Dorit Simonsen, der er hospiceleder på Hospice Djursland, er ikke i tvivl om at naturen opleves lindrende af både patienter og de pårørende.

Hospicefilosofien og hospice som en na turlig del af det danske sundhedsvæsen er blevet en populær og meget søgt behandlingsmulighed der både er et stort behov for og det er et stort ønske fra patienter fra alle samfundsgrupper. Så populær at det ikke er muligt, at tilbyde en hospiceplads til alle de som ønsker det, og har behov for det. Samtidig udfordres sektoren af, at det fortrinsvis er uhelbredelige kræftpatienter, der henvises til hospice af lægerne. Det skyldes især det forhold, at kræftområdet har biddraget med ekspertise til hele området, fordi kræft har sin helt særlige behandlingsrytme, hvor det er tydeligt, hvornår behandlingsforløbet skal stoppes. Anderledes forholder det sig med eksempelvis lunge-, nyre- og hjertepatienter, hvor det hele står mere uklart, fordi disse patientgrupper kan have perioder, hvor der er stor stabilitet i deres sygdom. Og med den viden og erfaring som de i alt 19 hospice i Danmark gennem årene har opbygget, forventer de to hospiceledere, at hospice i fremtiden vil spille en noget større rolle i sundhedsvæsnet, end de gør i dag. Ikke mindst set i lyset af de mange nye supersygehuse der kommer i nærmeste fremtid. Deres hovedopgave bliver at afklare, om man er rask eller syg, og om man skal tilbydes behandling eller ej. Derfor kan uhelbredeligt syge have svært ved at finde en plads i det system.

- I fremtiden skal vi være mere proaktive overfor alle mennesker med livstruende sygdomme. Mange patienter bliver henvist alt for sent, og når man tænker på, at det gennemsnitlige ophold på et hospice er tre uger, indikerer det, at vi som hospice har en opgave i at være mere opsøgende. For at få den optimale lindring og omsorg i sit sygdomsforløb skal patientkontakten ske langt tidligere. Det kan for eksempel være gennem mere fleksible tilbud til patienterne som etablering af daghospice, udkørende hospiceteam til hjemmet til patienter og pårørende samt ved at oprette akutte stuer på hospice, som står åbne, når behovet melder sig. Men vi skal også være opmærksomme på den sociale slagside, som eksempelvis stærke pårørende kan indlejre i tildelingen af hospicepladser. Derfor skal vi også have fokus på vores svage medborgere, der ikke har musklerne og netværket til at tale sin sag hos lægen eller i behandlingssystemet. Og den pointe er vigtig i betragtning af, at et ophold på hospice er gratis og for alle, lyder det fra både Birte Markfoged og Dorit Simonsen.