Stigende international interesse for dansk sundheds-IT

International anerkendelse af Systematics sundhedsløsninger: Flere og f lere lande vælger dansk sundheds-it til hospitaler. Senest har svensk region med et af verdens førende hospitaler valgt sundhedsløsning fra Systematic

Det går stærkt hos it-virksomheden Systematic for tiden. Et stigende antal regioner og kommuner efterspørger virksomhedens IT-løsninger inden for sundhed og velfærd – og med et samtidigt stigende antal kunder i udlandet, melder Systematic sig for alvor ind på det internationale marked for sundheds-it, fortæller CEO hos Systematic Michael Holm: ”Der skyller en digital bølge ind over hele sundhedsområdet, og fl ere og fl ere lande efterspørger it-løsninger, der kan effektivisere arbejdsgange og højne servicen hos borgere. Løsninger, vi har lang erfaring i at udvikle hos Systematic, og vi er både glade og ydmyge over for den stigende interesse, der bliver vist os”.

I den internationale top

Gennem en årrække har internationale undersøgelser vist, at dansk sundheds-it ligger i den absolutte top. Tidligere i år gav et amerikansk analysebureau Danmark førstepladsen i en international analyse af netop sundheds-it. En placering, Michael Holm tilskriver det særligt danske fokus på borgeren.

”Hos Systematic har vi udviklet vores produkter i tæt samarbejde med hospitalerne. Produkter, der er udviklet med kvalitet og effektivitet for øje, hvor borgeren og patienten er i centrum, og hvor det er helt afgørende, at det er et effektivt værktøj for brugerne. Det er vores mål, at vores løsninger skal være kendt som ”en god kollega,” der hjælper medarbejderen i hverdagen. Den tilgang høster vi nu frugterne af.”

Førende hospital bruger dansk sundheds-it

SYSTEMATIC A/S

- udvikler software og systemløsninger til kunder inden for den offentlige og private sektor. Fælles for disse kunder er et behov for at kunne integrere, sammenstille og analysere store mængder komplekse data – ofte i kritiske situationer. Systematic blev grundlagt i 1985 og er i dag Danmarks største privatejede softwarevirksomhed med 500.000+ brugere på globalt plan og fl ere internationale koncerner som partnere. Virksomheden har 800 + medarbejdere og hovedsæde i Aarhus. Med internationale kontorer i Australien, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Singapore, New Zealand, Storbritannien, Sverige, Rumænien, Tyskland og USA servicerer Systematic kunder i 50+ lande.

www.systematic.com

Senest har Systematic landet en større ordre til Sverige, hvor en svensk region med et af verdens førende hospitaler har valgt en af Systematics sundheds-løsninger. Derudover har virksomheden også aktiviteter inden for sundhed i Finland, Australien og Norge.

”Hos Systematic er det mennesket, der er i centrum – og den tilgang tiltrækker international opmærksomhed. Vi tænker i hele mennesker og hele historier. Sygdomshistorik omhandler ikke kun de få gange, du er indlagt, men om din kontakt med sundhedssystemet fra vugge til grav. Derfor tænker vi i løsninger, der kan følge borgeren igennem hele livet, og som taler sammen på tværs af sektorer,” fortæller Michael Holm.

Tæt samarbejde med kunden

Blandt Systematics mange it-løsninger fi ndes en elektronisk patientjournal, en elektronisk borgerjournal og servicelogistik til sygehuse. Løsninger, der alle er blevet udviklet i tæt samarbejde med kunden, siger Michael Holm: ”Vores mål er altid at fi nde frem til lige netop den løsning, som kunden oplever et reelt behov for, og derfor tilbyder vi et tæt partnerskab for at fi nde den helt rigtige løsning. Og det er uanset om kunden befi nder sig i Australien eller i København. Det er kunden selv, der bedst kender sine behov – og så er det vores opgave at levere en løsning, der til fulde lever op til dem.”