Hvert år ramme 4.000 danskere af hjertestop unde for hospitalerne. Hjertestartere hængt op i det offentlige rum redder liv.

Hjertestartere på rette tid og sted

Alt for mange virksomheder og institutioner har hjertestartere hængende indendørs, som kun er tilgængelige i dagtimerne. Sker der et hjertestop, er hurtig hjælp afgørende, så det vigtigt, at der er adgang til hjertestarterne hele døgnet. TrygFonden har derfor lanceret en kampagne, som skal sætte fokus på, at hjertestartere skal være tilgængelige hele døgnet - også uden for normal åbningstid.

Af: Michael Winther

Et hjertestop kender ikke til forretningers eller bankers åbningstider, og derfor har TrygFonden netop iværksat kampagnen HjertestarterStafetten. Virksomheder, offentlige institutioner m. fl., der har taget samfundsansvar og erhvervet sig en hjertestarter, opfordres til at gøre hjertestarteren tilgængelig hele døgnet ved at flytte den til en lokation, som er uafhængig af virksomhedens åbningstider. Kendsgerningen er nemlig, at 2 ud af 3 hjertestartere kun er tilgængelige i dagtimerne. - Hjertestop sker på alle tider af døgnet, og derfor er det vigtigt, at der er adgang til hjertestarterne hele døgnet. I TrygFonden er det vores mål, at flere danskere skal overleve et hjertestop uden for hospital, og derfor iværksætter vi HjertestarterStafetten, der skal italesætte, at hjertestarteren for at udfylde sin rolle skal hænge udenfor og være tilgængelig for alle 24/7. Især mange virksomheder og offentlige institutioner har været tilbøjelige til at hænge hjertestarteren i receptionen eller i kantinen. Men hvis vi skal redde flere liv, er der brug for, at man kan få fat i hjertestarterne hele døgnet, siger projektchef Grethe Thomas, der er ansvarlig for akutområdet i TrygFonden.

Indsats med flere elementer

Projektchef Grethe Thomas er ansvarlig for akutområdet i TrygFonden.

Hvert år falder 4.000 personer om med hjertestop i Danmark, og godt 13 pct. af dem overlever. Hvis der er vidner til hjertestoppet, øger deres indsats med livreddende førstehjælp og stød fra en hjertestarter, inden ambulancen når frem, chancen for, at personen overlever. Hvert minut tæller, og den mest effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til hjertet.

- Livreddende førstehjælp med brug af en hjertestarter er helt essentielt, hvis man falder om med et hjertestop uden for hospital, og det kan betyde forskellen mellem liv og død. Derfor rummer TrygFondens indsatser også flere elementer. Siden 2006 har TrygFonden hvert år doneret 100 hjertestartere til bl.a. foreninger og skoler, og vi har fokus på at sætte hjertestartere op for danskerne i beboelsesområder, da 75 pct. af hjertestoppene uden for hospital sker i private hjem. Desuden igangsætter vi i Region Hovedstaden et hjerteløberkoncept, hvor man via en app kan tilmelde sig som hjerteløber og blive tilkaldt i tilfælde af, at der sker et hjertestop i nærheden. Vi har store forventninger til, at netop dette tiltag vil få flere til at overleve et hjertestop uden for hospital, siger Grethe Thomas og fortsætter.

- Vi arbejder desuden på at skabe en ny generation af førstehjælpere ved at tilbyde undervisningsmateriale til de danske skoler, og vi støtter forskningen på akutområdet, herunder Dansk Hjertestopregister. Derudover samarbejder vi på det strategiske plan med en lang række aktører på området, herunder Dansk Råd for Genoplivning. Vores hovedfokus er at få flere til at træde til med livreddende førstehjælp. I dag får en person med hjertestop hjælp i 67 pct. af tilfældene, og det tal skal vi have op på 85 pct. Det er vores store vision, siger Grethe Thomas.

Tilgængeligheden er afgørende

Netop tilgængeligheden til landets hjertestartere er et vigtigt indsatsområde for TrygFonden. I takt med at der er hængt flere hjertestartere op rundt omkring i landet, er behovet for at synliggøre, hvor de er, blevet øget. Derfor har TrygFonden siden 2006 driftet Hjertestarter-Netværket, hvor danskerne kan registrere deres hjertestarter. Alle kan finde den nærmeste registrerede hjertestarter på hjertestarter.dk eller via appen TrygFonden Hjertestart, som kan downloades til smartphone. Når man registrerer sin hjertestarter på hjertestarter. dk, bliver den synlig for alle, ligesom den bliver synlig for det sundhedsfaglige personale på 1- 1- 2, som dermed kan fortælle førstehjælpere, hvor den nærmeste hjertestarter i lokalområdet befinder sig. I skrivende stund er der registreret 16.233 hjertestartere i Danmark, men der er kun adgang til 7.239 af dem hele døgnet. - Tallene viser med al tydelighed, at der er behov for en hjertestarterstafet for at få hjertestarterne ud i det offentlige rum. En hjertestarter skal ikke gemmes væk, for så bliver den ikke brugt. En hjertestarter gør nemlig ikke noget af sig selv, det er organiseringen omkring den, der gør den til et livsvigtigt apparat. Den skal betjenes, og derfor skal der være adgang til den 24/7, siger Grethe Thomas og fortsætter: - Hvis man ønsker at hænge en hjertestarter op, rådgiver vi gerne sammen med Dansk Råd for Genoplivning om, hvor det kan være hensigtsmæssigt at placere hjertestarteren, fx i tilfælde hvor mindre lokalsamfund, handelsstandsforeninger eller idrætsforeninger beslutter sig for at købe og hænge en hjertestarter op. Det kan være ved den lokale skole, som alle ved hvor ligger eller ved idrætsanlægget. Men det kan også være ved våbenhuset i kirken, ved plejehjemmet eller på forsamlingshusets mur. Det vigtige er, at den er til at få fat i, når der er brug for den, lyder det fra Grethe Thomas.

Vær med i HjertestarterStafetten 6 ud af 7 hjertestartere i danske virksomheder er låst inde efter arbejdstid. Det er kritisk, for halvdelen af alle hjertestop sker, når arbejdsdagen er slut. En døgnåben hjertestarter er lokalsamfundets hjertestarter. Og den kan redde flere liv. Har din virksomhed hjertestarteren på rette sted? Vis, at I vil sætte den udenfor og giv stafetten videre. Se hvor nemt, det er, på hjertestarter. dk/hjertestarterstafetten.