Nogle gange er et sygdomsforløb så komplekst, at der ikke f indes én kur. Der f indes mange kure, og det er samspillet mellem dem, som får det hele til at fungere igen.

En livsbekræftende mulighed for mennesker, der har været ude i et længere sygdomsforløb

Af: Michael L. Bech Særkjær
Foto: Vejlefjord Rehabilitering

Midt i det grønne på Sanatorievej ligger Vejlefjord Rehabilitering, der siden 1985 har specialiseret sig indenfor rehabilitering. Vejlefjord Rehabilitering tilbyder ophold til patienter, der efter en operation, skade eller ubalance i bevægeapparatet eller efter længere tids sygdom ønsker en målrettet træning i optimale og trygge rammer. Stor faglig bredde og specialisering er med til at sikre, at Vejlefjord Rehabilitering kan behandle patienter med mangeartede og komplekse behov. Fælles for behandlingerne er, at de alle sigter mod at få livskvaliteten tilbage og blive rustet til hverdagen.

Mange af patienterne på Vejlefjord Rehabilitering har været igennem en lang sygdomsperiode, andre har været ude for alvorlige ulykker. Ofte er der tale om patienter, som ikke kun har brug for én type genoptræning, ofte har de brug for en intensiv tværfaglig indsats, som planlægges i tæt samarbejde mellem læger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætist og sygeplejersker.

”Vores specialiserede rehabilitering består af flere fagligheder. Derfor kan det være vanskeligt at sætte fingeren på, hvordan et typisk forløb ser ud. Der findes ikke noget standard forløb hos os, fordi vi sætter den enkelte patient i centrum og ud fra vedkommendes behov, tilrettelægger vi behandlingsforløbet, der kan strække sig over nogle få uger til nogle måneder,” siger driftschef hos Vejlefjord Rehabilitering, Pernille Bundgaard.

Behandlingerne er målrettet mennesker i alle aldre og sygdomsmæssige situationer; børn, unge, voksne og deres pårørende, som måtte leve med sygdommen på nært hold. Når patienter første gang besøger Vejlefjord Rehabilitering, så er de ofte i dårlig fysisk eller psykisk forfatning. Efter et forløb kan både patienten og dennes omgangskreds mærke ændringen. Som en tidligere patient beskriver det: ”Man bliver taget godt om på Vejlefjord Rehabilitering. Der er ro, smukke omgivelser og en yderst kompetent og ikke mindst omsorgsfuld stab, som er der for én hele tiden. Det har været en kæmpe fordel at være helt væk fra hverdagen med familie og gøremål, da man kan koncentrere sig 100 pct. om sin genoptræning.”

Et forløb til dine behov

Pernille Bundgaard mener netop, at distancen til hverdagslivet i kombination med en vedholdende genoptræning er en af hjørnestenene i Vejlefjord Rehabiliterings gode evne til at få folk på fødderne igen. ”Vores fremgangsmåde er intensiv målrettet træning, mhp. at genvinde og styrke de færdigheder, patienten havde forud for sin sygdom/skade. Sund, nærende kost og passende rådgivning og hjælp gennem specialiseret og tværfagligt samarbejde, giver de bedste vilkår for patienten,” udtaler driftschefen og tilføjer:

”Nogle af vores patienter kommer kun i en enkelt uge eller to. På så kort tid når vi sjældent at udrette mirakler, så vi bruger også tiden på eksempelvis at kigge på fremtidige muligheder og behov. Ved udskrivelse udarbejdes der en status, med anbefalinger om den videre genoptræning, og der udarbejdes et individuelt tilrettelagt træningsprogrammer som patienten kan følge, når han eller hun vender hjem igen.”

Vejlefjord Rehabilitering har hjulpet mange mennesker i situationer, hvor bedring synes umulig. Såfremt du selv står i en situation eller er pårørende til én, som føler sig nedtrykt eller begrænset over sin sygdom, så kan Vejlefjord Rehabilitering kontaktes på tlf. Tel. 7682 3333 | sekretariatet@ vejlefjord.dk.